Κατηγορία: Όλες οι Εξετάσεις
Page Loading...

Κωδικός Περιγραφή
Σύνολο: 1312
Πίσω

1061 1,25 - ΔΙΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 [1,25(OH)2 VITAMIN D]
1023 11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (COMPOUND S )
1053 11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ (DOC)
1352 11-ΔΕΫΔΡΟΘΡΟΜΒΟΞΑΝΗ Β2
1388 17- YΔΡΟΞΥΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ
1022 17- ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (17-OH-PRG)
1109 17-ΚΕΤΟΓΟΝΑ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ (17KGS) ΟΥΡΩΝ
1402 17-ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΥΡΩΝ
1387 18- ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ
33222 21-ΥΔΡΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟ (CYP21A2), ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
8816 21-ΥΔΡΟΞΥΛΑΣΗΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
1092 25 - YΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 (25-OHD 3).
5988 25-ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D2 ΚΑΙ D3, ΟΡΟΥ
1100 3-ΑΛΦΑ-ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΔΙΟ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΛΗΣ (3α-DIOL)
5909 3-ΜΕΘΟΞΥ-4-ΥΔΡΟΞΥΦΑΙΝΥΛΟΓΛΥΚΟΛΗ (MHPG), ΟΥΡΩΝ
33070 5,10-ΜΕΘΥΛΕΝΕΤΕΤΡΑΫΔΡΟΦΥΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ (MTHFR) ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
1103 5- ΥΔΡΟΞΥ-ΙΝΔΟΛΟ-ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ (5-ΗΙΑΑ)
1103 5-HIAA - βλέπε 5 - ΥΔΡΟΞΥΙΝΔΟΛΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ
5564 5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ (5- ΝΤ)
5977 5-ΦΘΟΡΙΟΚΥΤΟΣΙΝΗ (5-Flucytosine)
1073 6-ΚΕΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΗ-F1α
5937 8- METHOXYPSORALEN (8-MOP) (METHOXSALEN, OXSORALEN-ULTRA, PSORALEN), ΟΡΟΥ
5937 8-MOP - βλέπε 8- METHOXYPSORALEN (8-MOP) (METHOXSALEN, OXSORALEN-ULTRA, PSORALEN), ΟΡΟΥ
5937 8-MOP - βλέπε 8- METHOXYPSORALEN (8-MOP) (METHOXSALEN, OXSORALEN-ULTRA, PSORALEN), ΟΡΟΥ
33098 A282V - βλέπε ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ (Α282V) ΤΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΒΑΛΕΡΙΚΟΥ - CοA ΟΞΕΟΣ
5585 ACE - βλέπε ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ
8811 AChR ΟΡΟΥ - βλέπε ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ (ΜΥΪΚΟ AChR), ΟΡΟΥ
1035 ACTH - βλέπε ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ
1089 ADH - βλέπε ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ
10000 ADNASE B - βλέπε ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ DNASE B
1303 AFP - βλέπε ΑΛΦΑ ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ
3423 AGP - βλέπε άλφα-1-ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ
33097 AGXT ΓΟΝΙΔΙΟ - βλέπε ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ G170R ΑΛΑΝΙΝΟ:ΓΛΥΟΞΥΛΙΚΗΣ ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ (AGXT ΓΟΝΙΔΙΟ) ΑΙΜΑΤΟΣ
10045 AIDS - βλέπε αντισώματα HIV1 και HIV2
5659 ALA - βλέπε δ - ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ
5561 ALT - βλέπε ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ
10221 AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, PANEL ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
33033 AMNIO PCR, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
10203 ANA - βλέπε ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
10216 ANCA - βλέπε ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ
10200 ANTI-CCP
10204 ANTI-ds-DNA - βλέπε ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
10219 ANTI-Jo1
10213 ANTI-La (SSB)
1396 ANTI-MULLERIAN HORMONE (AMH)
10211 ANTI-RNP
10212 ANTI-Rο (SSA)
10210 ANTI-Sm
1391 ANTI-TPO
10207 APCA - βλέπε ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
33120 API2/MALT, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ mRNA ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ RT-PCR*
33192 APO-E, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
3403 APTT - βλέπε ΧΡΟΝΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ
5560 AST - βλέπε ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ
10001 ASTO - βλέπε ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ - Ο
3422 ATROXIN TIME - βλέπε ΧΡΟΝΟΣ ΡΕΠΤΙΛΑΣΗΣ
20241 AVENTYL - βλέπε ΝΟΡΤΡΥΠΤΙΛΙΝΗ
1501 B ΤΕΣΤ
33214 B-CELL LYMPHOMA
8839 BARTONELLA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, IgG, IgM
33093 BECKWITH-WIEDEMANN ΣΥΝΔΡΟΜΟ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΣ
1046 BGP - βλέπε ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
8845 BORDETELLA PERTUSSIS & BORDETELLA PARAPERTUSIS, ΑΜΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
33064 BORDETELLA PERTUSSIS & BORDETELLA PARAPERTUSSIS, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
34002 BREATH TEST
20251 BUTAZOLIDINE - βλέπε ΦΑΙΝΥΛΟΒΟΥΤΑΖΟΝΗ
10002 C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ (CRP) (Ποσοτικός προσδιορισμός)
5577 C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (hs-CRP Ποσοτικός προσδιορισμός)
1307 CA 125 - βλέπε ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 125
1305 CA 15-3 - βλέπε ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 15-3
1306 CA 19-9 - βλέπε ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 19-9
1316 CA 195 - βλέπε ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 195
1312 CA 50 - βλέπε ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 50
1313 CA 72-4 - βλέπε ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 72-4
5992 CAH - βλέπε ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ (CAH), ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ, ΚΗΛΙΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
5998 CAH 6 - βλέπε ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (CAH) 6, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (Περιλαμβάνει: ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ, ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ, DOC, DHEA, Comp.S, 17-OH-ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ, PRG, 17-ΟΗ-PRG, TESTO)
33073 CANAVAN ΝΟΣΟΣ - βλέπε ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CANAVΑN, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ , ΓΟΝΙΔΙΟ ASPA
5953 CBS - βλέπε ΣΥΝΘΕΤΑΣΗ ΚΥΣΤΑΘΕΙΟΝΗΣ Β (CBS), ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ, ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1302 CEA - βλέπε ΚΑΡΚΙΝOΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
5928 CEPHALEXIN (KEFLEX)*
6006 CERAMIDE TRIHEXOSIDE / SULFATIDE ACCUMULATION IN URINE SEDIMENT, URINE
10261 CH50 ή CH100 - βλέπε ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
5990 CITALOPRAN, ΟΡΟΥ
5570 CK ή CPK - βλέπε ΚΙΝΑΣΗ ΦΩΣΦΟΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ
33209 CLL - βλέπε ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (CLL), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
5904 CLONAZEPAM, ΟΡΟΥ
1023 COMPOUND S - βλέπε 11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
3304 COOMBS ΑΜΕΣΗ
3305 COOMBS ΕΜΜΕΣΗ
1065 CRH - βλέπε ΕΚΛΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΦΙΝΗΣ
1031 CROSS LAPS (CTx), ΑΙΜΑΤΟΣ
10002 CRP - βλέπε C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ
5512 CYSTATIN C (βλέπε ΚΥΣΤΑΤΙΝΗ C, ΟΡΟΥ)
3431 D-DIMER
33074 DENTARUBRAL - PALLIDOLUYSIAN ΑΤΡΟΦΙΑΣ (DRPLA), ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
8824 DESMOGLEIN 1 (DSG1) & DESMOGLEIN 3 (DSG3), ΟΡΟΥ
1020 DHEA - βλέπε ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ
1060 DHT - βλέπε ΔΙΫΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
20253 DIABINESE - βλέπε ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΜΙΔΗ
20018 DIAZEPAM (VALIUM)
20003 DILANTIN - βλέπε ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ
33225 DM1 DNA (βλέπε ΜΥΟΤΟΝΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΥΠΟΥ 1, DM1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)
33091 DNA TOY IOY BK
513001 DNA ΑΝΑΛΥΣΗ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
8829 DOC - βλέπε ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ (DOC), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (Περιλαμβάνει: 11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ & ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ)
33007 EPSTEIN BARR VIRUS, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (EBV)
10014 EPSTEIN BAR VIRUS EA (EARLY ANTIGEN)
10013 EPSTEIN BAR VIRUS NA (NUCLEAR ANTIGEN)
5903 EQUANIL - βλέπε ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ
1009 ETR - βλέπε ΠΗΛΙΚΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ
33077 FAP Screening - βλέπε ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ (FAP), ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING) ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
33080 FAP ΓΝΩΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ - βλέπε ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ (FAP). ΓΝΩΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
33065 FLT3 - βλέπε ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ FLT3
5975 FLUCONAZOLE (DIFLUCAN), ΟΡΟΥ
5932 FLUOXETINE (PROZAC, NORFLUOXETINE), ΟΡΟΥ
31004 FNA ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
10239 FREE KAPPA/LAMBDA, ΟΡΟΥ -βλέπε ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ig/L-chain), FREE τύπου Kappa/Lambda ΟΡΟΥ
5827 FREE KAPPA/LAMBDA, ΟΥΡΩΝ - βλέπε ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ig/L-chain) FREE τύπου Kappa/Lambda, ΟΥΡΩΝ
1014 FSH - βλέπε ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ
8826 FUNGITELL ASSAY, (1,3)-B-D-ΓΛΥΚΑΝΗ
5597 G-6-PD - βλέπε ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ ΤΗΣ 6 - ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
5945 GABAPENTIN (NEURONTIN), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ή ΟΡΟΥ
5940 GALT - βλέπε ΓΑΛΑΚΤΟΖΟ-Ι-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΟΥΡΙΔΥΛΟΤΡΑΝΣΦΑΙΡΑΣΗΣ (GALT) ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ, ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
6000 GALT - βλέπε ΓΑΛΑΚΤΟΖΟ-Ι-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΟΥΡΙΔΥΛΟΤΡΑΝΣΦΑΙΡΑΣΗΣ (GALT), ΑΙΜΑΤΟΣ
5930 GANCICLOVIR, (VALCYTE-VALGANCICLOVIR, DHPG)
33067 GAUCHER ΝΟΣΟΣ, GBA - βλέπε ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ GAUCHER, GBA
8841 GQ1b IgG AΝΤΙΣΩΜΑ, ΟΡΟΣ
5501 HBA1c - βλέπε ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
3309 HBA2 - βλέπε ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α2
5591 HBD - βλέπε ΥΔΡΟΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ
33003 HBV DNA - βλέπε DNA ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
33004 HCV RNA - βλέπε RNA ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
5515 HDL - βλέπε ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ - HDL
33207 HER-2 AMPLIFICATION ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
33206 HER-2/neu (c-erbB2), ΧΡΩΣΗ ΑΝΟΣΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ
33078 HEXA ΓΟΝΙΔΙΟ - βλέπε TAY-SACHS ΝΟΣΟΣ (TSD), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΗΕΧΑ
33076 HIV Ι GENOTYPING DRUG RESISTANCE - βλέπε ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ HIV ΤΥΠΟΥ Ι, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ
10300 HLA - βλέπε ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
33062 HNPCC SCREENING TEST - βλέπε ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗ-ΠΟΛΥΠΟΔΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (HNPCC), ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING TEST).
1028 HPL - βλέπε ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ
33008 HSV 1-2 ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - βλέπε ΕΡΠΗΤΟΪΟΙ 1 ΚΑΙ 2, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ TΩΝ ΙΩΝ (HSV 1-2)
33232 HUNTINGTON ΝΟΣΟΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5954 IBUPROFEN (ADVIL, MOTRIN, NUPRIN), ΟΡΟΥ
10245 IgA - βλέπε ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α
10244 IgD - βλέπε ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D (10244)
10240 IgE - βλέπε ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ E
1087 IGF1 - βλέπε ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C
1390 IGF1-BP3 - βλέπε ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ του IGF1
8837 IGFII - βλέπε ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΙΙ
10241 IgG - βλέπε ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G
10242 IgM - βλέπε ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ M
511001 IN SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ, ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
20245 INTERAL - βλέπε ΠΡΟΠΑΝΟΛΟΛΗ
5955 ITRACONAZOLE (SPORANOX), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΟΡΟΥ ή ΕΝΥ
10238 KAPPA/LAMBDA ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΟΡΟΥ
5825 KAPPA/LAMBDA ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΟΥΡΩΝ
33229 KRAS ΓΟΝΙΔΙΟ, ΠΑΝΕΛ 7 ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ, ΟΓΚΟΣ
5947 LAMOTRIGINE (LAMICTAL), ΟΡΟΥ ή ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
20019 LANATOXIN - βλέπε ΔΙΓΙΤΟΞΙΝΗ
20009 LANOXIN - βλέπε ΔΙΓΟΞΙΝΗ
5573 LAP - βλέπε ΑΜΙΝΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΝΗΣ
5572 LDH - βλέπε ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ
5516 LDL - βλέπε ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL
10201 LE TEST
5982 LEVETIRACETAM (KEPPRA), ΟΡΟΥ
5967 LEVOFLOXACIN, (LEVAQUIN)
1015 LH - βλέπε ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ
1052 LH-RH - βλέπε ΓΟΝΑΔΟΡΕΛΙΝΗ
5578 LIPOPROTEIN ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE (Lp-PLA2), PLAC TEST, ΟΡΟΥ/ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
20237 LOPRESOR - βλέπε ΜΕΤΟΠΡΟΛΟΛΗ
20004 LUMINAL - βλέπε ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
15507 MALARIA FALCIPARUM (P.F.), RAPID TEST
33119 MAPT ΓΟΝΙΔΙΟ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
33118 MAPT ΓΟΝΙΔΙΟ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ, 7 ΕΞΟΝΙΩΝ (SCREENING PANEL)
8814 MBL - βλέπε ΛΕΚΤΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑ ΤΗΝ ΜΑΝΝΟΖΗ, ΟΡΟΥ (8814)
1301 MCA - βλέπε ΒΛΕΝΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (1301)
33104 MCAD, ΜΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ- βλέπε ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΚΥΛΟ-CoA ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΥΣΟΥ (MCAD), ΜΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (33104)
33105 MCΑD, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ βλέπε ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΥΣΟΥ,Ακυλο-CoA (MCΑD), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ (33105)
33213 MDS - βλέπε ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (MDS) (33213)
20222 MELLERIL - βλέπε ΘΕΙΟΡΙΔΑΖΙΝΗ (20222)
33121 MEN2 (2A,2B,FMTC) Mutation Screen - βλέπε ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ 2 (2Α, 2Β, FMTC), ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ [MEN2 (2A,2B,FMTC) Mutation Screen] (33121)
33066 MEN2 (2A,2B,FMTC) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ - βλέπε ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ 2 (2Α, 2Β, FMTC), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ (33066)
5915 METHSUXIMIDE, ΟΡΟΥ (CELONTIN, AS DESMETHYLSUXIMIDE)
5921 MEXILETINE (MEXITIL), ΟΡΟΥ
33172 mFISH MULTI COLOR BANDING
5909 MHPG - βλέπε 3-ΜΕΘΟΞΥ-4-ΥΔΡΟΞΥΦΑΙΝΥΛΟΓΛΥΚΟΛΗ (MHPG), ΟΥΡΩΝ
1098 MITOTANE (LYSODREN)
33122 MLH1 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ , ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING TEST)
33081 MLH1, Γνωστή μετάλλαξη
33092 MLH1/ MSH2 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ , ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING TEST)
33072 MLL Gene Rearrangement - βλέπε ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΙΚΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (MLL), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ (Gene Rearrangement)
10008 MONO TEST
33085 MSH2, ΓΝΩΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
33102 MSH6, ΓΝΩΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
33070 MTHFR - βλέπε 5,10-ΜΕΘΥΛΕΝΕΤΕΤΡΑΫΔΡΟΦΥΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ (MTHFR) ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
33021 MTHFR ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - βλέπε ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ MTHFR
33108 MYH ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΑΔΕΝΩΜΑ, Y165C και G382D, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
20005 MYSOLINE - βλέπε ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ
5978 N- ΜΕΘΥΛΟΪΣΤΑΜΙΝΗ (ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΙΣΤΑΜΙΝΗΣ), ΟΥΡΩΝ
5929 NAFCILLIN
20250 NEBCIN - βλέπε ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ
17637 NEISSER, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17647 NEISSER, ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17657 NEISSER, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
17627 NEISSER, ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
33202 NIEMANN-PICK ΝΟΣΟΣ ΤΥΠΟΥ C, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ
8825 NMO-IgG - βλέπε ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ IgG ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑ, (ΝΜΟ-IgG) ΟΡΟΥ, (ΝΟΣΟΣ DEVICs)
20021 NORPACE - βλέπε ΔΙΣΟΠΥΡΑΜΙΔΗ
20017 NORPRAMINE - βλέπε ΔΕΣΥΠΡΑΜΙΝΗ
1310 NSE - βλέπε ΕΙΔΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ
1129 NTx ΟΡΟΥ
1128 NTx ΟΥΡΩΝ
1029 OIΣΤΡΙΟΛΗ (Ε3)
1059 OIΣΤΡΟΝΗ (Ε1)
1404 OLANZAPINE (ZYPREXA)
1129 OSTEOMARK - βλέπε NTx ΟΡΟΥ (1128) & NTx ΟΥΡΩΝ
5567 OΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ (BAP)
3415 PAI - βλέπε ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ
33054 PAI-1, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1317 PAP - βλέπε ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
30001 PAP TEST, ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
5991 PAROXETINE, ΟΡΟΥ
1140 PCP - βλέπε ΦΑΙΝΥ-ΛΟΚΥΚΛΙΔΙΝΗ
33210 PCPD -Plasma Cell Proliferative Disorder - βλέπε ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
515001 PCR (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
5578 PLAC TEST - βλέπε LIPOPROTEIN-ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE (Lp-PLA2)
1030 PRA - βλέπε ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
1063 Pro-BNP- βλέπε N-ΤΕΛΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΡΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β
5936 PROPAFENONE (5-HYDROXYPROPAFENONE, RYTHMOL), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
5902 PROPOXYPHENE (NORPROPOXYPHENE, DARVON), ΟΡΟΥ
5979 PROPOXYPHENE, ΟΥΡΩΝ
1308 PSA - βλέπε ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
1042 PTH - βλέπε ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ
1049 PTH-rP - βλέπε ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ
10003 RA-TEST - βλέπε ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
10246 RAST - βλέπε ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ - ΙgΕ
3302 RHESUS Αίματος
20011 RIVOTRIL - βλέπε ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ
33069 RNA HIV ΤΥΠΟΥ I, ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
17761 ROTA & ΑΔΕΝΟΪΟΙ (ROTAVIRUS & ADENOVIRUS), ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
17757 ROTA-VIRUS TEST, ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ROTA-ΙΟΥΣ
10015 RPR
1096 rT3 - βλέπε ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ
1004 RT3U - βλέπε ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗΣ
33027 RUBELLA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ- βλέπε ΕΡΥΘΡΑ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ (RUBELLA)
33106 SCAD ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ -βλέπε ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΛΥΣΟΥ (SCAD), ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1311 SCC - βλέπε ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ (SCC)
8851 SENSORY NEUROPATHY ANTIBODY PANEL, ΟΡΟΥ Περιλαμβάνει: MAG ANTIBODY, DUAL ELISA (SGPG IgM index & MAG IgM index), MAG Ab, Western Blot, ANNA Screen ANNA-1 (anti-Hu) and ANNA-2 (anti-Ri), ANNA TITER and WESTERN BLOT, PURKINJE CELL CYTOPLASMIC (YO) ANTIBODI
1025 SHBG - βλέπε ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
5964 SIROLIMUS, ΑΙΜΑΤΟΣ
5962 SMITH-LEMLI-OPITZ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING TEST)
1002 T3 - βλέπε ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ
1001 T4 - βλέπε ΘΥΡΟΞΙΝΗ
5944 TACROLIMUS, ΑΙΜΑΤΟΣ
20148 TAGAMET- βλέπε ΣΙΜΕΤΙΔΙΝΗ
33078 TAY-SACHS ΝΟΣΟΣ (TSD), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ HEXA
1026 TBG - βλέπε ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ
20002 TEGRETOL - βλέπε ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ (20002)
5976 TIAGABINE (GABITRIL), ΟΡΟΥ
1405 TNFa - βλέπε ΠΑΡΑΓΩΝ ΝΕΚΡΩΣΕΩΣ ΟΓΚΟΥ
20223 TOFRANIL - βλέπε IMIΠΡΑΜΙΝΗ
1309 TOXO IgG AVIDITY
1319 TPA - βλέπε ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΩΝ
10018 TPHA - βλέπε ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (TPHA)
5935 TPMT - βλέπε ΜΕΘΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΟΠΟΥΡΙΝΗΣ (TPMT), ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
1309 TPS
5931 TRIMETHΟPRIΜ
33224 TROPHERYMA WHIPPLEI, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ DNA ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ PCR
33078 TSD - βλέπε TAY-SACHS ΝΟΣΟΣ (TSD), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΗΕΧΑ
1008 TSH - βλέπε ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ
1007 TSΙ - βλέπε ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟ-ΠΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ
1320 UBC (Urinary Bladder Cancer) ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
33079 UPD - βλέπε ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΔΙΣΩΜΙΑ (UPD-Uniparental Disomy)
5910 UPG D ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ - βλέπε ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΡΦΥΡΙΓΟΝΟΥ (UPG D), ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ )
33208 UroVysion(TM) for BLADDER CANCER (UROTHELIAL CANCER) - βλέπε ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ KΑΡΚΙΝΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ
10016 V.D.R.L.
5922 VERAPAMIL, ΟΡΟΥ ή ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
8818 X-LINKED HYPER IgM, PANEL
5674 XAΛΚΟΣ, ΟΡΟΥ (Cu)
5739 XAΛΚΟΣ, ΟΥΡΩΝ (Cu)
5718 XHMIKH ANAΛΥΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ
33204 XX/XY ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
20252 XΛΩΡΑΜΦΑΙΝΙΚΟΛΗ (CHLOROMYCETIN)
5536 XΛΩΡΙΟΥΧΑ, ΟΡΟΥ (CL)
1389 XΡΩΜΟΓΡΑΝΙΝΗ Α
5680 α - ΦΟΥΚΟΖΙΔΑΣΗ
6639 α-ΓΑΛΑΚΤΟΖΙΔΑΣΗ, ΟΡΟΥ
14410 α-ΓΛΥΚΟΣΙΔΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (alpha-glycosidase in seminal fluid)
5676 α-ΜΑΝΝΟΖΙΔΑΣΗ
5677 α-Ν-ΑΚΕΤΥΛΟ-ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΜΙΝΙΔΑΣΗ
1077 ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ Ι
1078 ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙI
17760 ΑΔΕΝΟΪΟΙ (ADENOVIRUS), ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
33029 ΑΔΕΝΟΪΟΙ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ADENOVIRUS)
5592 ΑΔΕΝΟΣΙΝΟ-5-ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (ATP)
1047 ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ, ΟΡΟΥ/ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ADIPONECTIN) Για ερευνητικές εργασίες ή πρωτόκολα
1066 ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
1115 ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ, ΟΥΡΩΝ
1150 ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ, ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
17747 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17681 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
17701 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
17705 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
17611 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17631 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17721 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17641 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17691 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ
17661 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
17671 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ ΔΟΘΙΗΝΟΣ
17711 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17651 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
17621 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17741 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΡΥΓΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17731 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
5509 ΑΖΩΤΟ ΑΙΜΑΤΟΣ (UREA NITROGEN)
1141 ΑΙΘΑΝΟΛΗ (ΑΛΚΟΟΛΗ), ΟΥΡΩΝ
5918 ΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ, ΟΡΟΥ
2203 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ
8838 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΟΡΟΣ
3432 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
10272 ΑΙΜΟΠΗΞΙΝΗ
5699 ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΙΝΗ, ΟΥΡΩΝ
5703 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Hb), ΟΥΡΩΝ
2210 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ηb)
3310 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ F (ΗbF)
3311 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ S (ΗbS)
3309 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α2 (ΗbΑ2)
33063 ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ Α, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
33107 ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ Β, ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΙΧ
33109 ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ Β, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΧ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ
33196 ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
33068 ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗΣ HFE, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΙΜΑΤΟΣ Ελέγχονται 3 μεταλλάξεις στο γονίδιο HFE: C282Y, H63D, και 565C
33101 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟ (CASR), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
1110 ΑΙΤΙΟΧΟΛΑΝΟΛΟΝΗ ΟΥΡΩΝ
17999 ΑΚΑΝΘΟΑΜΟΙΒΑΣ NAEGLERIA
20012 ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ
14409 ΑΚΡΟΣΙΝΗ
5957 ΑΚΥΛΟΓΛΥΚΙΝΕΣ, ΟΥΡΑ
5971 ΑΚΥΛΟΚΑΡΝΙΤΙΝΕΣ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
5801 ΑΛΑΝΙΝΗ (Αla), ΟΥΡΩΝ 24h
5651 ΑΛΑΝΙΝΗ (Αla), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
5580 ΑΛΔΟΛΑΣΗ (ALD)
1037 ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ, ΟΡΟΥ
1119 ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ, ΟΥΡΩΝ
5563 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP), ΟΡΟΥ
10246 ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ - ΙgE
5939 ΑΛΟΠΕΡΙΔΟΛΗ, ΟΡΟΥ
5600 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al), ΟΡΟΥ
5741 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al), ΟΥΡΩΝ
33061 ΑΛΦΑ ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1500 ΑΛΦΑ ΤΕΣΤ
1051 ΑΛΦΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ (α-SUBUNIT)
1303 ΑΛΦΑ ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (α-FP)
10275 ΑΛΦΑ-1-ΑΝΤΙΤΡΥΨΙΝΗ (AAT), ΟΡΟΥ
33084 ΑΛΦΑ-1-ΑΝΤΙΤΡΥΨΙΝΗΣ, ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ
5999 ΑΛΦΑ-1-ΑΝΤΙΤΡΥΨΙΝΗΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ
5716 ΑΛΦΑ-1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
3423 ΑΛΦΑ-1-ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (AGP)
3417 ΑΛΦΑ-2-ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗ
10276 ΑΛΦΑ-2-ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (α2Μ)
5802 ΑΛΦΑ-ΑΜΙΝΟΑΠΙΔΙΚΟ ΟΞΥ (Αad), ΟΥΡΩΝ
5803 ΑΛΦΑ-ΑΜΙΝΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ (Αbu), ΟΥΡΩΝ
1097 ΑΛΦΑ-ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (α-ANP)
8817 ΑΛΦΑ/ΒΗΤΑ ΔΙΠΛΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Τ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
17803 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
17801 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΟΝΥΧΩΝ
17802 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ
17804 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
20013 ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ (AMIKACIN)
6002 ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ (ALA)
5987 ΑΜΙΝΟΞEA ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ & ΟΥΡΩΝ, ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING TEST)
5905 ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΟΥΡΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
5924 ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
5573 ΑΜΙΝΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΝΗΣ (LAP)
20022 ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ (ANGORON)
20015 ΑΜΙΤΡΙΠΤΥΛΙΝΗ (ELAVIL)
5586 ΑΜΜΩΝΙΑ
5581 ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ
5704 ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
1351 ΑΜΥΛΙΝΗ
1131 ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ
5901 ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ, ΟΥΡΩΝ
17748 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17682 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
17702 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
17706 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
17612 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ
17632 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17722 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17642 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17692 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ
17662 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
17672 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ ΔΟΘΙΗΝΟΣ
17712 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17652 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
17622 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17742 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΡΥΓΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17732 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
33114 ΑΝΑΙΜΙΑ C FANCONI, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ IVS4 (+4)A->T και 322del C (ολικό αίμα)
33098 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ (Α282V) ΤΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΒΑΛΕΡΙΚΟΥ - CοA ΟΞΕΟΣ
33065 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ FLT3
33097 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ G170R ΑΛΑΝΙΝΟ:ΓΛΥΟΞΥΛΙΚΗΣ ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ (AGXT ΓΟΝΙΔΙΟ) ΑΙΜΑΤΟΣ
33067 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ GAUCHER, GBA
1398 ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Β (INHIBIN Β)
1016 ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Α (INHIBIN Α)
10262 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ
1096 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (rT3)
1024 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ (Δ4)
33104 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΚΥΛΟ-CoA ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΥΣΟΥ (MCAD), ΜΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
33105 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΥΣΟΥ, Ακυλο-CoA (MCΑD), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
33106 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΛΥΣΟΥ (SCAD), ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
33103 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ JAK2 V617F
6622 ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
6628 ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΟΥ
6629 ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ, ΟΥΡΩΝ 24h
505000 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
5827 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ig/L-chain) FREE τύπου Kappa/Lambda, ΟΥΡΩΝ
10238 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ig/L-chain) τύπου Kappa/Lambda, ΟΡΟΥ
5825 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ig/L-chain) τύπου Kappa/Lambda, ΟΥΡΩΝ
10239 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ig/L-chain), FREE τύπου Kappa/Lambda ΟΡΟΥ
10243 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ A (IgA)
10244 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D (IgD)
10241 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G (IgG)
10245 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G, ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ
10242 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ M (IgM)
10240 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε (IgΕ)
33087 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
10164 ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (Nkcells)
10162 ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (Τ4/Τ8)
10163 ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ
10133 ΑΝΤΙ-ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
10205 ΑΝΤΙ-ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΜΑ)
10123 ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
10192 ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA (AGA ΙgA)
10190 ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG (AGA ΙgG)
10191 ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM (AGA ΙgM)
10300 ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α και Β (HLA)
1089 ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH) VASOPRESSIN
3418 ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ (ΑΤ ΙΙΙ)
10215 ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
10208 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (LKM)
5601 ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)
10303 ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
10225 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
10203 ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ)
10140 ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΟΡΟΥ)
14407 ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ)
3320 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ, SCREENING TEST (OSMOTIC FRAGILITY SCREENING TEST)
3414 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ C (APCR)
10000 ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ DNASE B (ADNASE B)
10001 ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ-Ο (ASTO)
10062 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASPERGILLUS FUMIGATUS IgA
10060 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASPERGILLUS FUMIGATUS IgG
10061 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASPERGILLUS FUMIGATUS IgM
10175 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORDETELLA PERTUSSIS IgG
10176 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORDETELLA PERTUSSIS IgΜ
10999 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORELLIA IgG
10100 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORELLIA IgΜ
10006 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgG
10007 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgΜ
10178 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CAMPYLOBACTER JEJUNI IgG
10179 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CAMPYLOBACTER JEJUNI IgM
10176 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CANDIDA ALBICANS IgG
10177 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CANDIDA ALBICANS IgΜ
10084 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXIELLA BURNETII IgG (Q FEVER)
10085 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXIELLA BURNETII IgM (Q FEVER)
10171 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ Α IgG
10172 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ Α IgM
10173 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ Β (1-6), IgG
10174 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ Β (1-6), IgM
10199 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ DNP
10165 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHOVIRUS IgG
10166 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHOVIRUS IgM
10009 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgG
10010 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgM
10070 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HHV-6 IgG
10071 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HHV-6 IgM
10045 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV-1 HIV-2 (AIDS)
10046 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HTLV I & II
10126 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IA2 (TYROSINE PHOSPHATASE AUTOANTIBODIES)
10229 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MUSK (Anti-MUSK)
10054 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS B19 IgG
10055 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS B19 IgM
10094 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgG
10095 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgΜ
10169 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ ΙgA
10167 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ ΙgG
10168 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ ΙgM
10236 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΙgG
10237 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΙgΜ
10131 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ ΙgG
10132 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ ΙgM
10197 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (Anti-ssDNA)
10230 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ β-2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ IgG
10231 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ β-2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ IgM
10217 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (Αnti-GBM)
10144 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΗΤΩΝ
10012 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ COOMBS
10204 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (ANTI-DNA)
10209 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (ΕΝΑ)
10143 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛh IgA (HELICOBACTER PYLORI IgΑ)
10141 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛh IgG (HELICOBACTER PYLORI IgG)
10142 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛh IgM (HELICOBACTER PYLORI IgΜ)
10124 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ
10023 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ (Intermedia filaments antibodies - IMFAb)
10224 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
10222 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΥΪΟΥ IgA
10101 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgG (HSV I IgG)
10102 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgΜ (HSV I IgΜ)
10103 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙI IgG (HSV II IgG)
10104 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙI IgΜ (HSV II IgΜ)
10109 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgG
10110 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgΜ
10121 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ
10129 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IgG
10130 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IgM
10232 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgG
10233 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgM
10148 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (IAA)
10149 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ ΤΥΠΟΥ Α
10150 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ ΤΥΠΟΥ Β
10227 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΝΩΝ
10151 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
10113 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgA
10114 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgG
10115 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgM
10152 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΟΥ
10106 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgG (CMV-IgG)
10105 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgG AVIDITY (CMV-IgG AVIDITY)
10107 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgM (CMV-IgM)
10216 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ (ANCA-c, ANCA-p)
10125 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣ
10206 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA)
10153 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ (ABS)
10098 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ IgG
10099 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ IgM
10118 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β IgG
10119 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β IgΜ
10022 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΪΝΙΔΙΩΝ (Micro filaments antibodies - MFAb)
10257 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΕΛΟΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΙgG (Anti-MPO IgG)
10182 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS
10134 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgG
10135 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgM
10154 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΝΗΣΙΔΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (ICA)
10183 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ UREALITICUM
10155 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΪΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ
10127 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgG
10128 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgΜ
10156 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
10258 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3 ΙgG (Anti-PR3 IgG)
10223 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ
10291 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΙΒΟΣΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ P (Anti-Ribosome P IgG)
10234 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕΡΙΝΗΣ IgG
10235 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕΡΙΝΗΣ IgM
10157 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΜΥΟΣ
10218 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ (Scl 70)
10207 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (APCA)
10122 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgA
10111 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG
10111 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG AVIDITY
10112 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgM
10019 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (FTA-Abs)
10020 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (FTA-IgM)
10018 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (TPHA)
10228 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ (AChRA)
1007 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ TSH (TSI)
10158 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΛΟΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
10252 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ IgG
10253 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ IgΜ
10250 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ IgG
10251 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ IgM
10116 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IgG
10117 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IgΜ
10120 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ TRACHOMATIS IgΑ
10137 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgΜ
10136 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgG
10138 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgΑ
5910 ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΡΦΥΡΙΓΟΝΟΥ (UPG D), ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
10147 ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (Anti-GAD), ΟΡΟΥ
8852 ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (Anti-GAD), ΕΝΥ
5522 ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ AΙ (APO AI)
5528 ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ AΙI (APO AII)
5523 ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ B (APO Β)
5525 ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ E (APO E)
33191 ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
10278 ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Hp)
8823 ΑΡΒΟΪΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΙΛΟΥ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ
5652 ΑΡΓΙΝΙΝΗ (Arg)
5602 ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)
5941 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΥΡΩΝ , ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
5678 ΑΡΥΛΟΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗ Α
5679 ΑΡΥΛΟΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗ Β
5531 ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ (Ca)
5530 ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΟΛΙΚΟ (Ca)
5710 ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΟΥΡΩΝ 24 h (Ca)
5750 ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ (Ca, urine random sample)
5653 ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΗ (Asp)
5804 ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΗ (Asp) ΟΥΡΩΝ
5654 ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΟΞΥ
5805 ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
8827 ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΝΝΑΝΗ), ΑΝΤΙΓΟΝΟ
1038 ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH)
8837 ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΙΙ (IGF II)
10025 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HbsAg)
5597 ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ ΤΗΣ 6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (G-6-PD)
10274 β - 2 - ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (B2M)
10283 β - 2 - ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (B2M) ΟΥΡΩΝ
5807 β - ΑΜΙΝΟΪΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
5681 β - ΓΑΛΑΚΤΟΖΙΔΑΣΗ
5559 β - ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΔΑΣΗ
1050 β - ΕΝΔΟΡΦΙΝΗ
5682 β - ΕΞΟΖΑΜΙΝΙΔΑΣΗ
5683 β - ΕΞΟΖΑΜΙΝΙΔΑΣΗ Α+Β
5603 β - ΚΑΡΟΤΙΝΗ, ΟΡΟΥ
5684 β - ΜΑΝΜΟΖΙΔΑΣΗ
1062 β - ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (BNP)
5604 β - ΥΔΡΟΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
1027 β - ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΧΟΡΙΑΚΗΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΦΙΝΗΣ (β-HCG)
5655 ΒΑΛΙΝΗ (Val)
5806 ΒΑΛΙΝΗ (Val) ΟΥΡΩΝ
20006 ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ (DEPAKENE)
5984 ΒΑΝΑΔΙΟ, ΟΡΟΥ
5983 ΒΑΝΑΔΙΟ, ΟΥΡΩΝ
1185 ΒΑΝΙΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ (VMA), ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
1112 ΒΑΝΙΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ (VMA), ΟΥΡΩΝ
20255 ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ (VANCOMYCIN)
1132 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ
1133 ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
5730 ΒΗΡΥΛΛΙΟ (Be) ΟΥΡΩΝ
6636 ΒΗΤΑ 2 - ΤΡΑΝΣΦΕΡΡΙΝΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΝΥ ΣΕ ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ
1055 ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (BIOAVAILABLE E2)
5605 ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ (Bi)
5722 ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ (Bi) ΟΥΡΩΝ
5606 ΒΙΤΑΜΙΝΗ A (ΡΕΤΙΝΟΛΗ)
1141 ΒΙΤΑΜΙΝΗ B1 (ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΘΕΙΑΜΙΝΗ)
5537 ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12
1142 ΒΙΤΑΜΙΝΗ B2 (ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ)
1143 ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 (ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ)
1144 ΒΙΤΑΜΙΝΗ C - ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ (VITAMIN C)
5607 ΒΙΤΑΜΙΝΗ E (α-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ)
1145 ΒΙΤΑΜΙΝΗ K
1406 ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12, ΜΗ ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΡΟΣ
33116 ΒΛΕΝΝΟΛΙΠΙΔΟΣΗ IV, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ IV53(-2)A-> G και ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ 6,4kb
1301 ΒΛΕΝΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (MCA)
6638 ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ (MPS), ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΟΥΡΩΝ (ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΕΣ, ΟΥΡΩΝ)
5562 γ - ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ (γ-GT)
8840 ΓΑΓΓΛΙΟΖΕΙΔΙΩΝ, ΠΑΝΕΛ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΟΣ
5572 ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH)
5608 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
33110 ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΙΜΙΑ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΙΜΑΤΟΣ
5940 ΓΑΛΑΚΤΟΖΟ-Ι-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΟΥΡΙΔΥΛΟΤΡΑΝΣΦΑΙΡΑΣΗΣ (GALT) ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ, ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
6000 ΓΑΛΑΚΤΟΖΟ-Ι-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΟΥΡΙΔΥΛΟΤΡΑΝΣΦΑΙΡΑΣΗΣ (GALT), ΑΙΜΑΤΟΣ
5685 ΓΑΛΑΚΤΟΖΥΛΟΚΕΡΑΜΙΔΑΣΗ
1080 ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ (GIP)
1041 ΓΑΣΤΡΙΝΗ
2001 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
8801 ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
20016 ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ (GARAMYCIN)
33203 ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ 1p/19q
5686 ΓΛΟΥΚΟΖΥΛΟΚΕΡΑΜΙΔΑΣΗ
5583 ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ
5656 ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ ΟΞΥ (Glu)
5808 ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ ΟΞΥ (Glu) ΟΥΡΩΝ
5657 ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ (Gln)
5809 ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ (Gln) ΟΥΡΩΝ
8833 ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ, ΠΛΑΣΜΑ
5609 ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ
5658 ΓΛΥΚΙΝΗ (Gly)
5810 ΓΛΥΚΙΝΗ (Gly) ΟΥΡΩΝ
5502 ΓΛΥΚΟΖΗ (ΣΑΚΧΑΡΟ)
5501 ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
33039 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Ιa, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ GP1a
1052 ΓΟΝΑΔΟΡΕΛΙΝΗ (LH-RH)
33159 ΓΟΝΙΔΙΟ FMRI, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ Χ - Fragile X Syndrome)
33164 ΓΟΝΙΔΙΟ GJB2, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΜΙΛΗΤΙΚΗ ΒΑΡΥΚΟΪΑ)
33019 ΓΟΝΙΔΙΟ ΠΗΞΗΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ V-Leiden
33020 ΓΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΙΙ (Factor II)
33076 ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ HIV ΤΥΠΟΥ Ι, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
5659 δ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ
5811 δ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
8819 ΔΑΓΓΕΙΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ IgG & IgM, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ
503000 ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
504000 ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΩΝ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
502000 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΑΡΚΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
1005 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ FTI (Περιλαμβάνει : Τ4 & RT3U)
1311 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ (SCC)
8829 ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ (DOC), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (Περιλαμβάνει: 11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ & ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ)
1403 ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ (DOC), ΟΡΟΥ
1126 ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΙΝΟΛΙΝΗ (Pyrilinks) ΟΥΡΩΝ
20017 ΔΕΣΗΠΡΑΜΙΝΗ (NOURPRAMINE)
1390 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ 3 ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗΣ (IGFBP-3)
1026 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (TBG)
1025 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ (SHBG)
8811 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ (ΜΥΪΚΟ AChR), ΟΡΟΥ
1020 ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)
1102 ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA) ΟΥΡΩΝ
5963 ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ ΤΟΥ ΛΥΣΕΡΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (LSD), ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΟΥΡΑ)
8843 ΔΙΑΛΥΤΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΡΙΝΗΣ (sTfR), ΟΡΟΥ
20019 ΔΙΓΙΤΟΞΙΝΗ (LANATOXIN)
20009 ΔΙΓΟΞΙΝΗ (LANOXIN)
20020 ΔΙΜΠΕΚΑΣΙΝΗ (DIBEKACIN)
20021 ΔΙΣΟΠΥΡΑΜΙΔΗ (NORPACE)
5529 ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (HCO3)
1060 ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT), ΟΡΟΥ
1030 ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PRA)
3312 ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ ΤΕST
33117 ΕΒΡΑΙΩΝ ASHKENAZI (+ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ - CF), ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ Ταυτοποίηση φορέων για Gaucher disease, cystic fibrosis, Tay-Sachs disease, familial dysautonomia, Canavan disease, mucolipidosis IV, Niemann-Pick disease typeA and
3325 ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ Hb H
20007 ΕΘΟΥΣΟΞΙΜΙΔΗ (ZARONTIN)
509000 ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ, ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
1310 ΕΙΔΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ (NSE)
1308 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA)
1069 ΕΚΛΥΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΙΝΗΣ (GRP)
1064 ΕΚΛΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ (GH-RH)
1065 ΕΚΛΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΦΙΝΗΣ (CRF)
33190 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ, FISH ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
33162 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑΣ
33197 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΕΝΩΜΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ
41500 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΑΝΕΞΕΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
33164 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΜΙΛΗΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΚΟΪΑΣ
33170 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Cri Du Chat, FISH
33171 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Wolf - Hirschhorn (WHS), FISH
33183 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Smiths-Magenis
33185 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ WARG
33184 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Williams-Beuren
33178 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Langer-Giedon
33179 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Miller-Dieker
33177 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Alagille
33167 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ANGELMAN, FISH
33166 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ANGELMAN, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
33169 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DiGeorge, FISH
33168 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ MARFAN
33161 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ PRADER - WILLI, FISH
33160 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ PRADER - WILLI, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
33180 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Rubinstein-Taybi
33181 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Saethre-Chotren
33182 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Sotos
33159 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ Χ (Fragile X)
33176 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΟΝΟΣΩΜΙΑ LP36
1006 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FΤ4)
1018 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
1010 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3)
1318 ΕΛΕΥΘΕΡΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (F-PSA)
3310 ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbF)
1353 ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗ-1
1354 ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗ-3
3450 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Xa (Anti-Xa)
3415 ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ (PAI)
33009 ΕΝΤΕΡΟΪΟΙ (EV RNA), ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1070 ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (EGF)
33216 ΕΡΠΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ 6, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΟΥ ΙΟΥ (HHV 6)
33217 ΕΡΠΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ 7, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΟΥ ΙΟΥ (HHV 7)
33218 ΕΡΠΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ 8, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΟΥ ΙΟΥ (HHV 8)
33008 ΕΡΠΗΤΟΪΟΙ 1 ΚΑΙ 2, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ TΩΝ ΙΩΝ (HSV 1-2)
33027 ΕΡΥΘΡΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ (RUBELLA)
1071 ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ
516001 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
3308 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
6621 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
6627 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 24h
6623 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
8815 ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑ - PF4 (HIT), ΟΡΟΥ
2231 ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΙ, ΟΡΟΥ
10039 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ A IgM, (ANTI-HAV-IgM)
10038 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ A, ΟΛΙΚA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANTI-HAV)
10028 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B ΑΝΤΙΣΩΜΑ e (HBeAb)
33003 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (HBV)
10026 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B, ΑΝΤΙΓΟΝΟ e (HBeAg)
10030 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B, ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (HBsAb)
10027 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B, ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΡΗΝΟΣ IgM (Anti-core IgM)
10029 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B, ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΡΗΝΟΣ (HBcAb)
33037 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B, ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (HBV)
10035 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C (HCV)
33004 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ (HCV-RNA)
33005 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ
33018 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (HCV)
10032 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ D, ΑΝΤΙΓΟΝΟ δ (HDAg)
10031 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ D, ΑΝΤΙΣΩΜΑ δ (HDV)
8821 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε IgG, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (Anti-HEV, IgG), ΟΡΟΥ
8822 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε IgM, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (Anti-HEV, IgM), ΟΡΟΥ
5900 ΘΑΛΛΙΟ (Tl), ΟΡΟΥ
5911 ΘΑΛΛΙΟ (Tl), ΟΥΡΩΝ
5965 ΘΕΙΪΚΑ, ΟΥΡΩΝ
1019 ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (SDHEA)
20222 ΘΕΙΟΡΙΔΑΖΙΝΗ (MELLERIL)
20014 ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ (Theophil)
10285 ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ
5660 ΘΡΕΟΝΙΝΗ (Thr)
5812 ΘΡΕΟΝΙΝΗ (Thr) ΟΥΡΩΝ
1355 ΘΡΟΜΒΟΞΑΝΗ Β2
1014 ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH)
1304 ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Tg)
1003 ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH) ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
1001 ΘΥΡΟΞΙΝΗ (Τ4)
5946 ΙΔΟΥΡΟΝΙΚΗ ΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗ, ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ
20223 ΙΜΙΠΡΑΜΙΝΗ (TOFRANIL)
5943 ΙΝΔΟΜΕΘΑΚΙΝΗ, ΟΡΟΥ
1039 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
1357 ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ - 1β
1358 ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ - 2
1356 ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ - α
3407 ΙΝΩΔOΓΟΝΟ
508000 ΙΟΙ, ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
33011 ΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ (HPV DNA), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
6626 ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
6635 ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΜΥΛΑΣΗΣ
6625 ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH)
5586 ΙΣΟΚΙΤΡΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (ICD)
5575 ΙΣΟΜΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΕΞΟΖΗΣ
20224 ΙΣΟΝΙΑΖΙΔΗ (HYZYD)
1072 ΙΣΤΑΜΙΝΗ
8842 ΙΣΤΑΜΙΝΗ, ΟΥΡΩΝ 24h
5661 ΙΣΤΙΔΙΝΗ (His)
5813 ΙΣΤΙΔΙΝΗ (His) ΟΥΡΩΝ
10247 ΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗ IgG (ht-TG-IgG)
10248 ΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗ IgΑ (ht-TG-IgΑ)
5961 ΙΩΔΙΟ, ΟΡΟΥ ή ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
5925 ΙΩΔΙΟ, ΟΥΡΩΝ
5724 ΚΑΔΜΙΟ (Cd) ΟΥΡΩΝ
5611 ΚΑΔΜΙΟ (Cd), ΑΙΜΑΤΟΣ
5709 ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ
33212 ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5534 ΚΑΛΙΟ, ΟΡΟΥ (Κ+)
5713 ΚΑΛΙΟ, ΟΥΡΩΝ 24h (Κ+)
5753 ΚΑΛΙΟ, ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (Κ+ urine random sample)
17810 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
17813 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
17812 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΣΜΑΤΟΣ ΟΝΥΧΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
17811 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
17814 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
1045 ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CT)
20225 ΚΑΝΑΜΥΚΙΝΗ (KANTREX)
1134 ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ
20002 ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ (TEGRETOL)
1307 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 125 (CA 125)
1305 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 15-3 (CA 15-3)
1306 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 19-9 (CA 19-9)
1316 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 195 (CA 195)
6004 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 27.29 (CA 27.29), ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
1312 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 50 (CA 50)
1313 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 72-4 (CA 72-4)
1314 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CYFRA 21-1
1320 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ (UBC)
501000 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
1302 ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (CΕA)
6007 ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ, ΟΥΡΩΝ
6008 ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Ή ΟΡΟΥ
14403 ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
5612 ΚΑΡΟΤΙΝΗ
33032 ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
33050 ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
33052 ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
33173 ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΜΥΕΛΟΥ
33031 ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
33049 ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ
33051 ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ (CVS)
6009 ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ (Sn), ΟΡΟΥ
1165 ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
33094 ΚΑΤΕΧΟΛΟ-Ο-ΜΕΘΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ, ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ
20227 ΚΑΦΕΪΝΗ
10215 ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
5687 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣΗ
5570 ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ (CK, CPK)
5571 ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ (CK-ΜΒ)
20228 ΚΙΝΙΔΙΝΗ (QUINIDEX)
5613 ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ
5725 ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
5662 ΚΙΤΡΟΥΛΛΙΝΗ (Cit)
5814 ΚΙΤΡΟΥΛΛΙΝΗ (Cit) ΟΥΡΩΝ
506000 ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
20229 ΚΛΟΜΙΠΡΑΜΙΝΗ (ANAFRANIL)
20011 ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ (RIVOTRIL), ΟΥΡΩΝ
5927 ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co), ΟΡΟΥ
5926 ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co), ΟΥΡΩΝ
1033 ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (F)
1105 ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ)
1083 ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ
5511 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
5708 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
5749 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ (CREATININE, urine random sample)
10279 ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ (Ποιοτικός προσδιορισμός)
6003 ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΔΕΝΟΣΙΝΟ ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (C-AMP), ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΟΥΡΑ, ΟΡΟΣ & ΟΥΡΑ
1043 ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΔΕΝΟΣΙΝΟ ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (C-AMP), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
1074 ΚΥΚΛΙΚΟ ΓΟΥΑΝΟΣΙΝΟ- ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (C-GMP)
5920 ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ, ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
10220 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ (CIC)
5512 ΚΥΣΤΑΤΙΝΗ C, ΟΡΟΥ (CYSTATIN C)
33038 ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ (CF)
5663 ΚΥΣΤΙΝΗ (Cys)
5815 ΚΥΣΤΙΝΗ (Cys) ΟΥΡΩΝ
8804 ΚΥΣΤΙΝΗ (Cys) Ποιοτική ανίχνευση.
5996 ΚΥΣΤΙΝΟΥΡΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ, ΠΟΣΟΤΙΚΟ, ΟΥΡΩΝ 24h
5951 ΚΥΣΤΙΝΟΥΡΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ, ΠΟΣΟΤΙΚΟ, ΤΥΧΑΙΑ ΟΥΡΑ
33096 ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ P450 2C19, ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ
33099 ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ P450 2C9, ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ
33088 ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ P450 2D6, ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ
31009 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ή FNA ΜΑΣΤΟΥ
31001 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
31006 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΥΕΛΩΝ
31007 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΡΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ (ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ, ΑΣΚΗΤΙΚΟ, ΑΡΘΡΙΚΟ, ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΚΟ)
33006 ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CMV-DNA)
20230 ΚΩΔΕΪΝΗ
33015 ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (LEGIONELLA PNEUMONIA DNA)
8846 ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ, ΟΥΡΩΝ
8814 ΛΕΚΤΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑ ΤΗΝ ΜΑΝΝΟΖΗ, ΟΡΟΥ
10315 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ CD34, ΔΕΙΓΜΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
10310 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ CD34, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
33201 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΑ, ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
5919 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΜΙΤΟΓΟΝΑ, ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
1350 ΛΕΠΤΙΝΗ, ΟΡΟΥ
5664 ΛΕΥΚΙΝΗ (Leu)
5816 ΛΕΥΚΙΝΗ (Leu) ΟΥΡΩΝ
1359 ΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΗ B4
1360 ΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΗ C4
1361 ΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΗ G4
5745 ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 2h (PROTEIN 2hr URINE SAMPLE)
5746 ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ (PROTEIN URINE RANDOM SAMPLE)
5554 ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ
1362 ΛΕΥΜΟΡΦΙΝΗ
33072 ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΙΚΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (MLL), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ (Gene Rearrangement)
33200 ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ / ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ, ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ (LEUKEMIA/LYMPHOMA, PHENOTYPE)
20231 ΛΙΔΟΚΑΪΝΗ (XYLOCAINE)
5595 ΛΙΘΙΟ (Li)
5973 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΡΟΦΙΛ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ (C12- C22), ΟΡΟΥ
5968 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΡΟΦΙΛ, ΕΚΤΕΝΕΣ (C8- C26), ΟΡΟΥ
5966 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΡΟΦΙΛ, ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ (C8- C18), ΟΡΟΥ
5959 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΡΟΦΙΛ, ΥΠΕΡΟΞΥΣΩΜΑΤΑ (C22- C26), ΟΡΟΥ
5582 ΛΙΠΑΣΗ
5519 ΛΙΠΙΔΙΑ
5524 ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ α [Lp(α)]
1075 ΛΙΠΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LPH)
5665 ΛΥΣΙΝΗ (Lys)
5817 ΛΥΣΙΝΗ (Lys) ΟΥΡΩΝ
5985 ΛΥΣΟΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
5615 ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn), ΑΙΜΑΤΟΣ
5727 ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn), ΟΥΡΩΝ
5752 ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg), OYΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ (Mg urine random sample)
5533 ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg), ΟΡΟΥ
5712 ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg), ΟΥΡΩΝ
1363 ΜΑΚΡΟΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗ
1034 ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
1135 ΜΕΘΑΔΟΝΗ (DOLOPHINE)
5980 ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΟΥΡΩΝ
5981 ΜΕΘΑΔΟΝΗ, ΟΡΟΥ
1136 ΜΕΘΑΚΟΝΑΛΟΝΗ (METHAQUALONE)
5666 ΜΕΘΙΟΝΙΝΗ (Met)
5818 ΜΕΘΙΟΝΙΝΗ (Met) ΟΥΡΩΝ
8812 ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ, ΟΡΟΥ
20234 ΜΕΘΥΛΝΤΟΠΑ (ALDOMET)
5933 ΜΕΘΥΛΟΜΑΛΟΝΙΚΟ ΟΞΥ (MMA) ΟΡΟΥ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
5934 ΜΕΘΥΛΟΜΑΛΟΝΙΚΟ ΟΞΥ (MMA), ΟΥΡΩΝ
5935 ΜΕΘΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΟΠΟΥΡΙΝΗΣ (TPMT), ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
8805 ΜΕΛΑΝΙΝΗ Ποιοτική ανίχνευση.
1076 ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ
20235 ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ (EQUANIL)
1137 ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ
33056 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΔF 508 ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (F508 del)
1170 ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
1114 ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ, ΟΛΙΚΕΣ ΟΥΡΩΝ
6001 ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
1117 ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
5585 ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (ACE)
20237 ΜΕΤΟΠΡΟΛΟΛΗ (LOPRESSOR)
5912 ΜΕΦΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
5721 ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
5757 ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ, ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ (Albumin, urine random sample)
17746 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17800 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
17680 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
17700 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
17704 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
17610 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17750 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
17630 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17720 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
17640 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17690 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ
17660 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΥΟΥ
17670 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΥΟΥ ΔΟΘΙΗΝΟΣ
17710 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
17650 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
17620 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17740 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17730 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
33205 ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΟΥ (RCC) ΠΡΟΦΙΛ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ
5616 ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Mo)
5728 ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Mo) ΟΥΡΩΝ
5617 ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)
5729 ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb) ΟΥΡΩΝ
33079 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΔΙΣΩΜΙΑ (UPD-Uniparental Disomy)
20238 ΜΟΡΦΙΝΗ
514001 ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
33213 ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (MDS)
33012 ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ, ΜΟΡΙΑΚH ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (TB)
33016 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (MYCOPLASMA PNEUMONIA-DNA)
17613 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
33025 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΟΡΙΑΚH ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (MYCOPLASMA HOMINIS-DNA)
17633 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17607 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΩΝ
17643 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17653 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
17623 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
33158 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ/ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ /ΧΛΑΜΥΔΙΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (MYCOPLASMA HOMINIS/UREOPLASMA UREALYTICUM/CHLAMYDIA TRACHOMATIS -DNA)
33024 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ/ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (MYCOPLASMA HOMINIS/UREOPLASMA UREALYTICUM-DNA)
10281 ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΟΡΟΥ
8849 ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΟΥΡΩΝ
33225 ΜΥΟΤΟΝΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΥΠΟΥ 1, (DM1) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
20239 Ν-ΑΚΕΤΥΛΟΠΡΟΚΑΪΝΑΜΙΔΗ (NAPA)
1063 Ν-ΤΕΛΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΡΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ TYPOY B (NT-proBNP)
33075 ΝΑΡΚΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ, ΑΙΜΑΤΟΣ
5535 ΝΑΤΡΙΟ, ΟΡΟΥ
5714 ΝΑΤΡΙΟ, ΟΥΡΩΝ 24h
5754 ΝΑΤΡΙΟ, ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ (Na, urine random sample)
1364 ΝΕΟΠΤΕΡΙΝΗ
20240 ΝΕΤΙΛΜΥΚΙΝΗ (NETROMYCIN)
33211 ΝΕΥΡΟΪΝΟΜΑΤΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Ι, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ 17q11.2
33024 ΝΕΥΡΟΪΝΩΜΑΤΩΣΗ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
1365 ΝΕΥΡΟΚΙΝΙΝΗ Α
1366 ΝΕΥΡΟΚΙΝΙΝΗ Β
1367 ΝΕΥΡΟΤΕΝΣΙΝΗ
1088 ΝΕΦΡΟΓΕΝΕΣ ΚΥΚΛΙΚΟ - ΑΜΡ (Nc-AMP), ΟΥΡΩΝ
5618 ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni), ΟΡΟΥ
5731 ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni), ΟΥΡΩΝ
1116 ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
1067 ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
1155 ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
1180 ΝΟΡΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ, ΟΛΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
1118 ΝΟΡΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
1175 ΝΟΡΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
20241 ΝΟΡΤΡΙΠΤΥΛΙΝΗ (AVENTYL)
33073 ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CANAVΑN, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ , ΓΟΝΙΔΙΟ ASPA
33071 ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ von WILLEBRAND 2Ν (ΥΠΟΤΥΠΟΣ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑΣ)
1122 ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
1090 ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
1160 ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
33231 ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA), ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
33250 ΝΩΤΙΑΙΟΠΑΡΑΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ΤΥΠΟY 1 (SCA 1 DNA)
33251 ΝΩΤΙΑΙΟΠΑΡΑΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ΤΥΠΟY 2 (SCA 2 DNA)
33252 ΝΩΤΙΑΙΟΠΑΡΑΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ΤΥΠΟY 3 (SCA 3 DNA)
33253 ΝΩΤΙΑΙΟΠΑΡΑΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ΤΥΠΟY 6 (SCA 6 DNA)
33254 ΝΩΤΙΑΙΟΠΑΡΑΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ΤΥΠΟY 7 (SCA 7 DNA)
5938 ΞΑΝΘΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΞΑΝΘΙΝΗ, ΟΥΡΩΝ
33077 ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ (FAP), ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING) ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
33080 ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ (FAP). ΓΝΩΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
5989 ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ REFLEX ΕΞΕΤΑΣΗ, TRANSTHYRETIN-ASSOCIATED (TTR), ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
33100 ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ, TRANSTHYRETIN-ASSOCIATED (TTR), ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ DNA ΓΟΝΙΔΙΟΥ TTR
33115 ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΔΥΣΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ, IVS20 (tGT-> C) και R696P
1012 ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2)
1091 ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ
1012 ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΟΥΡΩΝ
5829 ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ
10261 ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
3301 ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
1190 ΟΜΟΒΑΝΙΛΙΚΟ ΟΞΥ (HVA) ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
1123 ΟΜΟΒΑΝΙΛΙΚΟ ΟΞΥ (HVA) ΟΥΡΩΝ
5923 ΟΜΟΓΕΝΤΙΣΙΚΟ ΟΞΥ, ΟΥΡΩΝ
1101 ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ
33021 ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ MTHFR
5819 ΟΜΟΚΥΣΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
5717 ΟΞΑΛΙΚΑ, ΟΥΡΩΝ
6637 ΟΞΑΛΙΚΑ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
5560 ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT)
5565 ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
20001 ΟΞΥΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ (TRILEPTAL)
1086 ΟΞΥΤΟΚΙΝΗ
1138 ΟΠΙΟΥΧΑ
8825 ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ IgG ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑ, (ΝΜΟ-IgG) ΟΡΟΥ, (ΝΟΣΟΣ DEVICs)
5942 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΟΥΡΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING TEST)
5667 ΟΡΝΙΘΙΝΗ (Orn)
5820 ΟΡΝΙΘΙΝΗ (Orn) OYΡΩΝ
5576 ΟΡΝΙΘΙΟ- ΚΑΡΒΑΜΥΛΟ ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ (OCT)
10004 ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ VIDAL
10021 ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WEIL-FELIX
10005 ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WRIGHT
5598 ΟΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
5700 ΟΣΜΩΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ
1046 ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ (BGP)
1125 ΟΣΤΕΟΠΡΟΤΕΓΕΡΙΝΗ (OSTEOPROTEGERIN - OPG), ΟΡΟΥ
33026 ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (UREAPLASMA UREALYTICUM-DNA)
17614 ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17634 ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17608 ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΩΝ
17644 ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17654 ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
17624 ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
5510 ΟΥΡΙΑ, ΟΡΟΥ
5747 ΟΥΡΙΑ, ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ (Urea, urine random sample)
5513 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ , ΟΡΟΥ
5748 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ (Uric Acid, urine random sample)
33208 ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ KΑΡΚΙΝΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, UroVysion(TM) for Bladder Cancer
5732 ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ
1368 ΟΥΣΙΑ-Ρ (Substance-P)
8834 ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ (ΡΡ)
33083 ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ
3430 ΠΑΡΑΓΩΝ B ΠΡΟΠΕΡΔΙΝΗΣ
3441 ΠΑΡΑΓΩΝ V (FACTOR V LEIDEN )
3442 ΠΑΡΑΓΩΝ V. (Von Willebrand)
3443 ΠΑΡΑΓΩΝ VΙΙ
3444 ΠΑΡΑΓΩΝ VΙΙΙ
3446 ΠΑΡΑΓΩΝ X
3440 ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΙ
3445 ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΧ
1405 ΠΑΡΑΓΩΝ ΝΕΚΡΩΣΕΩΣ ΟΓΚΟΥ (TNF-a HS)
3447 ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙ
3448 ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΙ (Hageman)
3449 ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΙI
333194 ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΙΙ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ V34L ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΧΙΙΙ
1042 ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ, ΟΛΙΚΟ ΜΟΡΙΟ (Intact PTH)
8830 ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
17751 ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
33023 ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1040 ΠΕΠΤΙΔΙΟ C ΟΡΟΥ (C-PEPTIDE)
1124 ΠΕΠΤΙΔΙΟ C ΟΥΡΩΝ (C-PEPTIDE)
1369 ΠΕΨΙΝΟΓΟΝΟ Ι (PG I)
1370 ΠΕΨΙΝΟΓΟΝΟ ΙΙ (PG IΙ)
1009 ΠΗΛΙΚΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (ΕΤR)
5956 ΠΙΠΕΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΟΥΡΩΝ
5958 ΠΙΠΕΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΟΡΟΥ
1028 ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ (HPL)
1502 ΠΛΑΣΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Α (PAPP-A ΤΕΣΤ)
3416 ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ
33121 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 2 (2Α, 2Β, FMTC), ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - [MEN2 (2A,2B,FMTC) Mutation Screen]
33066 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΥΠΟY 2 (2Α, 2Β, FMTC), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ [ΜΕΝ2 (2A,2B,FMTC)]
1309 ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΩΝ (ΤΡΑ)
5620 ΠΟΡΦΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ (PBG)
5969 ΠΟΡΦΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ, ΟΥΡΩΝ
5916 ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
5908 ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ, ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
5950 ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
5960 ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΩΝ PANEL
1371 ΠΡΕ-ΠΡΟ-ΑΝΡ
5907 ΠΡΕΓΝΑΝΕΤΡΙΟΛΗ, ΟΥΡΩΝ
1104 ΠΡΕΓΝΑΤΡΙΟΛΗ ΟΥΡΩΝ
1095 ΠΡΕΓΝΕΝΟΛΟΝΗ
20005 ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ (MYSOLIN)
5619 ΠΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ
1013 ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (PRG)
507000 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
1372 ΠΡΟΪΝΣΟΥΛΙΝΗ
3409 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΩΣ ΙΝΩΔΟΥΣ (FDP)
20244 ΠΡΟΚΑΪΝΑΜΙΔΗ (Pronestyl)
1130 ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟ [(PINP) TOTAL PROCOLLAGEN TYPE I N-TERMINAL PROPEPTIDE]
1011 ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)
5668 ΠΡΟΛΙΝΗ (Pro)
5821 ΠΡΟΛΙΝΗ (Pro) ΟΥΡΩΝ
20245 ΠΡΟΠΡΑΝΟΛΟΛΗ (Inderal)
1004 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗΣ (RT3U)
1379 ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΗ A2 (PGA2)
1373 ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΗ D2 (PGD2)
1374 ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΗ E1 (PGE1)
1375 ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΗ E2 (PGE2)
1376 ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΗ F1a (PGF1a)
1377 ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΗ F2a (PGF2a)
1378 ΠΡΟΣΤΑΚΥΚΛΙΝΗ
1317 ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ΡΑΡ)
20246 ΠΡΟΤΡΙΠΤΥΛΙΝΗ (VIVACTIL)
5553 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ)
5705 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24h
5701 ΠΡΩΤΕΪΝΗ Bence- Jones
3420 ΠΡΩΤΕΪΝΗ C
3421 ΠΡΩΤΕΪΝΗ S
1049 ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH-rP)
33082 ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ S460 P (HEERLEEN)
5917 ΠΡΩΤΟΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (περιλαμβάνει ποσοτικό προσδιοριμό Ελεύθερης & προσδεδεμένης με Ψευδάργυρο Πρωτοπορφυρίνης)
1126 ΠΥΡΙΔΙΝΟΛΗ (Pyrillinks)
5590 ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ή ΠΥΡΟΥΒΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ (ΡΚ) ΕΡΥΘΡΩΝ
5561 ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT ή ALT)
5621 ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟ Ή ΠΥΡΟΥΒΙΚΟ ΟΞΥ
2230 ΠΥΡΟΥΒΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ, ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
20247 ΡΑΝΙΤΙΔΙΝΗ (ZANTAC)
1036 ΡΕΝΙΝΗ (Rn), ΑΜΕΣΗ
10003 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ (RF) (RA-TEST)
10049 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ lgA (RF-lgA)
10050 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ lgG (RF-lgG)
10051 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ lgM (RF-lgM)
5589 ΣΑΛΙΚΥΚΛΙΚΑ (Aspirin)
5986 ΣΑΞΙΝYΛAKΕΤΟΝΗ
1380 ΣΑΡΑΦΟΤΟΞΙΝΗ
1381 ΣΕΚΡΕΤΙΝΗ
5622 ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) , ΟΡΟΥ
5733 ΣΕΛΗΝΙΟ (Se), OYΡΩΝ
5669 ΣΕΡΙΝΗ (Ser)
5822 ΣΕΡΙΝΗ (Ser) OYΡΩΝ
1382 ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ
1393 ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ OYΡΩΝ 24h
10277 ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ (Cp)
5626 ΣΙΑΛΙΚΟ ΟΞΥ
5541 ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC)
5540 ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)
5542 ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ (Τρανσφερίνη)
20248 ΣΙΜΕΤΙΔΙΝΗ (TAGAMET)
14401 ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1048 ΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΟΡΟΥ περιλαμβάνει: Δεϋδροεπιανδροστερόνη, Τεστοστερόνη, Ανδροστενεδιόνη, Πρεγνενολόνη, 17-Υδροξυπρογεστερόνη, Κορτιζόλη
5970 ΣΤΕΡΟΛΕΣ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
8847 ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ, ΟΥΡΩΝ
20249 ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΙΝΗ (Streptorex)
5992 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ (CAH), ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ, ΚΗΛΙΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
5998 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (CAH) 6, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (Περιλαμβάνει: Δ4-Ανδροστενεδιόνη, F, DOC, DHEA, Comp.S, 17-OH-Πρεγνενολόνη, PRG, 17-ΟΗ-PRG, Testo.)
10261 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΛΙΚΟ (CH 100)
1321 ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA).
33113 ΣΥΝΔΡΟΜΟ BLOOM, ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ 2281del6/ins7
5995 ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10, ΑΝΑΧΘΕΝ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
5953 ΣΥΝΘΕΤΑΣΗ ΚΥΣΤΑΘΕΙΟΝΗΣ Β (CBS), ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ, ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
5948 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΟΡΟΥ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING)
5949 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING)
5952 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING)
10263 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C1q
10265 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C2
10266 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C3
10267 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C4
10268 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C5
3405 ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΡΟΜΒΟΥ
5689 ΣΦΙΓΓΟΜΥΕΛΙΝΑΣΗ
5993 ΣΧΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 6-β-ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ / ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ, ΟΥΡΩΝ
1703 ΣΩΜΑΤΙΟ Barr
1087 ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-I)
1383 ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ (SMS)
5670 ΤΑΥΡΙΝΗ (Τau)
2002 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ESR)
1017 ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
20250 ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ (Nebcin)
17763 ΤΟΞΙΝΕΣ CHLOSTRIUM DIFFICILE, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
10371 ΤΟΞΙΝΗΣ ΤΕΤΑΝΟΥ, IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΟΡΟY
33028 ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (TOXOPLASMA GONDII-DNA)
1384 ΤΡΑΝΣΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗ
1385 ΤΡΑΝΣΚΟΡΤΙΝΗ (CBG)
5972 ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (CDT), ΟΡΟΥ
5518 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
1002 ΤΡΙΙΔΩΘΥΡΟΝΙΝΗ (Τ3)
5569 ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Τ (cTnT)
41000 ΤΡΥΠΤΑΣΗ
5671 ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗ (Trp)
5823 ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗ (Trp) ΟΥΡΩΝ
8848 ΤΡΥΨΙΝΗ, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
1386 ΤΡΥΨΙΝΗ, ΟΡΟΥ
10290 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ SMA (SMOOTH MUSCLE ANTIBODIES TYPING)
5672 ΤΥΡΟΣΙΝΗ (Tyr)
5824 ΤΥΡΟΣΙΝΗ (Tyr) ΟΥΡΩΝ
5623 ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Ηg)
5734 ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Ηg) ΟΥΡΩΝ
5591 ΥΔΡΟΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (HBD)
5673 ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ (OHPR)
1120 ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h (OHPR)
1121 ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2h
5994 ΥΠΕΡΟΞΑΛΟΥΡΙΑΣ PANEL, ΟΥΡΩΝ
33210 ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (PCPD -Plasma Cell Proliferative Disorder).
5974 ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΟΡΟΥ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING)
33095 ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗΣ (HTR2A και HTR2C), ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ
33086 ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ T, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
8820 ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ (EGFR, Immunostain)
8813 ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ / ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ, ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (ER/PR, Quantitative IHC, Automated)
20004 ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ (LUMINAL)
20251 ΦΑΙΝΥΛΟΒΟΥΤΑΖΟΝΗ (BUTAZOLIDIN)
1140 ΦΑΙΝΥΛΟΚΥΚΛΙΔΙΝΗ (PCP)
20003 ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ (DILANTIN)
5539 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
10019 ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (FTA-ABS)
10020 ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ ΙgM (FTA-IgM)
512001 ΦΘΟΡΙΖΩΝ IN SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ, (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
3419 ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗ (FNC)
1035 ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH)
5624 ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ
5625 ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ
14402 ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
5538 ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
5521 ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ
5532 ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΟΡΟΥ
5711 ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΟΥΡΩΝ
5751 ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΟΥΡΩΝ 2h (P, urine 2h sample)
5751 ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ (P, urine random sample)
33090 ΧΙΜΑΙΡΑ ΔΕΚΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ [Chimerism-Recipient Germline (Pre)]
33089 ΧΙΜΑΙΡΑ ΔΟΤΗΣ (Chimerism-Donor)
17615 ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ
17635 ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ
17609 ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΟΥΡΩΝ
33014 ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (CHLAMYDIA PNEUMONIA-DNA)
17645 ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
17655 ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
33017 ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (CHLAMYDIA TRACHOMATIS-DNA)
17625 ΧΛΑΜΥΔΙΑ, ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ
5715 ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ, ΟΥΡΩΝ 24h (CL)
5755 ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ, ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (CL, urine random sample)
20253 ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗ (LARGATIL)
5551 ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ
5550 ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
5515 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ - HDL
5516 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ - LDL
5517 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ - VLDL
5514 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ
6005 ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΛΙΚΑ
5549 ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΟΛΙΚΑ
1099 ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΝΗ (CCK)
33209 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (CLL), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
33041 ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (BCR-ABL) ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗΣ t (9:22)
3408 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΣΒΕΣΤΩΘΕΝΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (HOWELL)
3406 ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
3403 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (ΑΡΤΤ)
3404 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΡΤ)
3401 ΧΡΟΝΟΣ ΡOHΣ
510001 ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ (ΧΡΩΜΟΓΟΝΟΣ) IN SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ (CISH), (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
5628 ΧΡΩΜΙΟ (Cr)
5913 ΧΡΩΜΙΟ (Cr), ΟΡΟΥ
33040 ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Υ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
1701 ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
1702 ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
5734 ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ
5627 ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΟΥ
5596 ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ
10280 ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ ΟΡΟΥ
10139 ΩΟΘΗΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANTI-OVARY ΑNTIBODIES)
1015 ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (LH)